Adhesions

Adhesió d'entitats

Es poden adherir al Projecte Heptàgon totes aquelles entitats o grups dels set territoris i de l'exterior que ho desitgin i que en comparteixin el Programari. Aquesta adhesió dóna dret a: 1) aparèixer a la pàgina web Xarxa de Grups i Entitats, amb una presentació general i un enllaç al propi web; 2) utilitzar el Taulell de Propostes; 3) publicitar les activitats pròpies a través de l'Agenda; i 4) rebre puntualment les novetats de les pàgines web del Banc de Pensament i de la Xarxa de Grups i Entitats.

Adhesió de persones

També es poden adherir al Projecte Heptàgon les persones que en comparteixin el Programari. Aquesta adhesió individual dóna dret a rebre puntualment les novetats de les pàgines web del Banc de Pensament i de la Xarxa de Grups i Entitats.