Conferencies en Xarxa

Els mitjans de comunicació i el sistema universitari establert permet molt rarament que especialistes i pensadors brillants, però joves, arribin a tenir la projecció que, per mèrits, haurien de tenir. També tot sovint és impermeable a professors i conferenciants de reconeguda solvència que, a causa d'unes idees clares sobre el conjunt dels set territoris, han estat bandejats dels mitjans i les programacions culturals.

D'altra banda, hi ha certes temàtiques sobre les quals caldria parlar i reflexionar que tampoc no obtenen la difusió desitjable en el conjunt dels set territoris de llengua catalana.

Conferències en Xarxa té l'objectiu de capgirar aquesta situació mitjançant una oferta periòdica de conferenciants i temàtiques concretes al conjunt d'entitats adherides al Projecte Heptàgon . D'una banda, es potenciaran els continguts específics i, de l'altra, els dots comunicatius del conferenciant.