Programari consensuat a Poblet

el dia 20 de novembre de 2005

El moviment HEPTÀGON proposa un reflexió conjunta BÀSICAMENT EN EL CAMP DE L'ACCIÓ entre persones, entitats i institucions preocupades pel present i el futur de la identitat dels set espais de llengua catalana.

No vol ser, per tant, cap nova entitat que es planteja la defensa específica de la llen­gua, ni cap coordinadora que dupliqui les que ja existeixen. Tampoc no vol ser cap dis­quisició teòrica.

El projecte HEPTÀGON és una posada en comú d'experiències i propostes cap a l'acció, és una trobada per reforçar la moral de tots i cadascun dels grups que treballen. El projecte HEPTÀGON vol assenyalar camins estratègics i terrenys més urgents.

PARTINT DE CRITERIS COMPARTITS AMPLAMENT PER TOTHOM, CREIEM QUE ÉS OPORTÚ AFINAR I CONSENSUAR ELS PUNTS SEGÜENTS.

PUNTS

  1. La identitat d'Andorra, l'Alguer, la Franja, Catalunya, Catalunya Nord, Illes Balears i País Valencià està marcada per la llengua catalana que és pròpia , i comuna en les seves diverses modalitats i denominacions tradicionals i re­presenta una riquesa patrimonial que s'ha de mantenir i potenciar.
  2. S'han de fomentar els ressorts interiors que enforteixin el doble lligam: l'ús de la llengua porta i comporta la consciència de la identitat i el descobriment de la identitat porta a l'ús de la llengua.
  3. Hi insistim, el fet de parlar una llengua, si no va acompanyat d'una consciència generada per l'assumpció de la personalitat, no pressuposa necessàriament l'existència d'un fet diferencial. Sense consciència de particularitat nacional és impossible mantenir i impulsar una llengua.
  4. A l'actualitat el percentatge de catalanoparlants, a causa d'infinitat de factors, però sobretot de l'allau immigratori, sofreix un descens generalitzat. Només un 26% dels joves de l'àrea metropolitana de Barcelona usen habitualment el català, tot i que el saben gairebé tots. Només un 7% de les escriptures no­tarials a tot Catalunya es fan en català. I al País Valencià què? I a les Illes Balears què? Cal fer una acció potent i unitària sense cap dilació en favor del coneixement i l'ús de la llengua i el descobriment de la identitat.
  5. Pertànyer al país i ser-hi fidel configura la pròpia personalitat, individual i de grup, i ha de comportar una autoestima. S'ha d'estimular l'autoestima cap a un mateix i davant dels altres. Hem d'aconseguir que el fet de parlar la llengua pròpia sigui valorat positivament.
  6. La vitalitat de l'immens teixit associatiu que treballa en els camps més diversos, sigui com a entitat constituïda, sigui en forma de grups no formalitzats però actius, amb la seva diversitat i riquesa, pot ser un baròmetre precís de la força de la nostra consciència identitària en tots i cadascun dels 7 territoris.

Aquests grups, petits o grans, constituïts formalment o no, que estan en contacte directe amb la ciutadania, són la base i l'objecte del moviment HEPTÀGON.