Qui som

El Projecte Heptàgon és un lloc web d'intercanvi entre entitats i de potenciació i difusió del pensament entre els set territoris de parla catalana: l'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja, Illes Balears i País Valencià. Neix de la col·laboració entre l'Associació Conèixer Catalunya i la Universitat Catalana d'Estiu.

El Projecte Heptàgon té com a objectius primers la creació d'un Banc de Pensament i una Xarxa de Grups i Entitats.

Banc de Pensament

Pàgina web que aplega textos escollits que infonguin moral col·lectiva, lluny de l'enfrontament i la divisió, entre els habitants de tots els set territoris. Aquests textos seran difosos a través dels grups, les entitats i les persones adherides.

Xarxa de Grups i Entitats

Pàgina web que aplega els grups i les entitats establerts arreu dels nostres set territoris que es vulguin adherir al Projecte Heptàgon. Aquesta xarxa pretén donar prioritat a aquelles entitats de dimensió local (que podran actuar en qualsevol camp) i arribar a tots els municipis de l'Heptàgon.

Programari

Són punts consensuats en la primera reunió del Projecte Heptàgon, celebrada al Monestir de Poblet el 20 de novembre del 2005. Bàsicament, proposa una reflexió conjunta en el camp de l'acció entre persones, entitats i institucions preocupades pel present i el futur de la identitat dels set espais de llengua catalana.

Pla d'Acció

Pàgina web on s'apleguen les línies principals d'actuació del Projecte Heptàgon posades al dia, a partir d'iniciatives que puguin sorgir de les entitats adherides.

Taulell de Propostes

Pàgina web oberta a totes les entitats adherides al Projecte Heptàgon perquè s'adrecin les unes a les altres amb informació de les activitats puntuals que duguin a terme i amb ofertes i peticions de col·laboració.

Agenda

Pàgina web on es podran consultar les activitats concretes que les entitats adherides hagin programat.

Adhesió d'entitats

Es poden adherir al Projecte Heptàgon totes aquelles entitats o grups dels set territoris i de l'exterior que ho desitgin i que en comparteixin el Programari. Aquesta adhesió dóna dret a: 1) aparèixer a la pàgina web Xarxa de Grups i Entitats, amb una presentació general i un enllaç al propi web; 2) utilitzar el Taulell de Propostes; 3) publicitar les activitats pròpies a través de l'Agenda; i 4) rebre puntualment les novetats de les pàgines web del Banc de Pensament i de la Xarxa de Grups i Entitats.

Adhesió de persones

També es poden adherir al Projecte Heptàgon les persones que en comparteixin el Programari. Aquesta adhesió individual dóna dret a rebre puntualment les novetats de les pàgines web del Banc de Pensament i de la Xarxa de Grups i Entitats.

Qui som

M. Assumpció Amat (Vilanova i la Geltrú, Garraf, Catalunya)

Sefa Amell i Comas (Barcelona, Catalunya)

Josep M. Batlle (Barcelona, Catalunya)

Rosa Bruguera (Barcelona, Catalunya)

Laia Carreras (Meliana, l'Horta Nord, País Valencià)

Guillem Chacon (Mequinensa, Baix Cinca, la Franja)

Enric Cirici (Barcelona, Catalunya)

Antoni Ferrero (el Masnou, Maresme, Catalunya)

Elisenda Giralt (Barcelona, Catalunya)

Magda González (Ciutat de Mallorca, les Illes)

Eric Jover (Andorra)

Pere Manzanares (Perpinyà, Rosselló, Catalunya Nord)

Claudi Martí (Barcelona, Catalunya)

Glòria-Mireia Montanyà (Ponts, la Noguera, Catalunya)

Sergi Núñez (València, País Valencià)

Valerià Paül (Barcelona, Catalunya)

Àngel Puig (Alcúdia, Mallorca, les Illes)

Josep Miquel Vidal (Maó, Menorca, les Illes)

Joan-Ramon Gordo i Montraveta, en representació de l'Associació Conèixer CATalunya

Joan Maluquer i Ferrer, coordinador, en representació de la Universitat Catalana d'Estiu